meli pona

jan Pije

meli pona o a!
sina lape lon poka mi.
linja jelo sina li lon luka mi.

mi pilin e sijelo sina.
mi pilin e seli sina.
mi lukin e oko laso sina.
mi lukin e insa sina.

ike! ike!
suno li kama.
sina wile tawa.
meli mi o, mi olin e sina!
sina pona mute!
meli mi o tawa pona.
o tawa pona.

meli li lape, //[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watteau_Jupiter_und_Antiope_Detail_2.jpg tan A.Watteau]//
meli li lape, tan A.Watteau

meli — kobieta; żeński
pona — dobrze, dobry, miły
sina — ty, ciebie; twój, twoje
lape — spać; odpoczywać
lon — być w/przy/na, istnieć; w, przy, na, za; życie
poka — strona, bok, sąsiedztwo; obok, w pobliżu
mi — ja, mnie, mój
linja — długa cienka, giętka rzecz; włosy
jelo — żółty
luka — ręka
pilin — czuć, odczuwać; myśleć
sijelo — ciało
seli — ciepły, gorący; gorąco, ogień; rozgrzewać
lukin — widzieć, patrzeć, zobaczyć, oglądać

oko — oko
laso — niebieski
insa — wnętrze
ike — zły, niedobry, przykry, negatywny
suno — słońce; światło; błyszczący
kama — przychodzić, powodować, zaczynać
wile — chcieć, potrzebować, musieć; chęć, wola
tawa — iść (do), przemieszczać (się); do, dla
olin — kochać (darzyć uczuciem, jak osobę)
mute — wiele, dużo, bardzo


Powszechnie przyjęte złożenia:
tawa pona — do widzenia, dobrej drogi

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License